Projekttidplan

En projekttidplan är det centrala styrverktyget som avstämning och uppföljning sker. Det finns 4 olika varianter av projekttidplan, eller tidsplan som en hel del förkortar det till.

  1. Aktivitetslista
  2. Gantt-schema
  3. Milstolpeplan
  4. Nätplan