Wenell Management AB

Ett utbildningsföretag som 1967 startade vid namn Projektadministration AB. Heter numera Wenell Management AB. Detta projektutbildningsföretag har gått vägen från ren projekthantering till att bli organisationskonsulter med utbildning i psykologi.