Stockholms Universitet

Är Sveriges största högskola och ligger i Stockholm. Den stora mängd utbildningar SU (Stockholms Universitet) har gör att projekthantering inte är ett 100% fokus som det är för dess branschkollegor.