ProjektStegen Sverige AB

FOKUS PÅ PROJEKTARBETSFORMEN

“ProjektStegen etablerades 1998 och är idag ett av få bolag som enbart fokuserar på projektarbetsformen. Vi genomför löpande uppdrag inom hela Sverige och internationellt”

Organisation

ProjektStegen har kontor i Stockholm och Helsingborg. Våra uppdrag genomförs över hela Sverige samt internationellt. Vi har t ex genomfört utbildning på plats i USA, Kina, Malaysia, Storbritannien, Slovakien, Schweiz, Danmark, Estland, Polen, Finland och Italien.

ProjektStegens uppdrag genomförs med både interna och externa konsulter och kursledare. VD är Johan Hökenhammar.