Praktisk projektledning

praktisk projektledning

Det finns en mängd aktörer som tillhandahåller utbildning i praktisk projektledning. Vi kommer här att lista och ranka dem mest välkända av dem.

ProjektStegen Sverige AB

Speciellt duktiga på projektledarutbildning

PROJEKTUTBILDNINGAR FÖR ALLA PROJEKTROLLER

Erbjuder sedan 1998 utbildning i projektledning för rollerna projektledare, chefer och projektdeltagare. Projektutbildningarna passar de flesta branscher och typer av projekt. Självklart kan de även anpassas vid behov avseende innehåll, upplägg och omfattning. Vi genomför utbildning i hela Sverige och även internationellt. Se även vårt breda utbud av projektledarutbildning online.

+46 8 555 363 30
Ekbacksvägen 28
168 69  Bromma (Stockholm)

Astrakan

Praktisk projektledning
Projektledarkurs med fokus på metodik

Vår kurs i praktisk projektledning ger dig grunderna för att leda projekt. Projektmetodiken vi lär ut bygger på grundkraven för internationell certifiering (IPMA)

08-54 54 23 00
Sankt Eriksgatan 113
113 43  Stockholm

Stockholms Universitet

Kursen lär dig förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt.

Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.

Eftersom kursen ges av Institutionen för data- och systemvetenskap är exempel och inlämningsuppgifter inriktade på IT-projekt. Därför kan det vara bra att ha viss IT-kunskap.

08-16 20 00
Universitetsvägen 10 A
106 91  Stockholm

Wenell Management AB

Praktisk projektledning
Koncentrerad basutbildning med helhetssyn på projektarbete

Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter – blir allt fler, inte färre.

+46 8 545 700 80
Arenavägen 63
121 77  Johanneshov (Stockholm)